Home / Vid Silverhättan 14

Silverhättan är ett hörntorn mellan Strandmuren och Nordermur. Tillsamman med Jungfrutornet och Sprundflaskan är Silverhättan de yngsta tornen i muren byggda på 1400-talet.