Home / Vid Norderporten 10

Ringmurens äldsta torn heter Norderport och är den stora porten in i Visby innerstad norrifrån.