Home / Vid Dalmansporten 10

Sitt namn har det fått från svältåret 1784, ty då såg vice landshövding Dalman till att det byggdes om, försågs med tak och utrustades till sädesmagasin.